carucate اروپا سینما سینمای سینمایی

carucate: اروپا سینما سینمای سینمایی کارگردان کارگردانی تهیه کننده فیلمبرداری کارگردان ایران

گت بلاگز اخبار گوناگون زنی با کفش های کبوتر موجب وحشت مردم ژاپن می شود

مدهای عجیب و غریب زیادی در سراسر دنیا وجود دارد که دیدن آن ها گاهی موجب تعجب، گاهی خنده و گاهی هم باعث وحشت می شوند. 

زنی با کفش های کبوتر موجب وحشت مردم ژاپن می شود

زنی با کفش های کبوتر موجب وحشت مردم ژاپن می شود

عبارات مهم : اخبار

مدهای عجیب و غریب زیادی در سراسر دنیا وجود دارد که دیدن آن ها گاهی موجب تعجب، گاهی خنده و گاهی هم باعث وحشت می شوند.

یکی از مصداق های بارز مدهای ترسناک، کفش هایی است که یک زن ژاپنی پوشیده و با آن ها در خیابان تردد می کند.

زنی با کفش های کبوتر موجب وحشت مردم ژاپن می شود

این کفش ها از جنس نمد و به صورت پاپوش هستند که با ظرافت زیاد شبیه کبوتر طراحی شده است اند و این طور به نظر می رسد که فرد، پایش را درون بدن کبوتر قرار داده هست. این مد، موجب وحشت شهروندان ژاپنی شده، به طوری که زیاد افرادی که این زن را در خیابان می بینند از وی تصویر گرفته و با این پرسش که «چرا؟» آن را با دیگران به اشتراک می گذارند.

اما هیچ کسی نمی داند نشانه مهم «اوهاتا» از این کار چیست؛ او جهت اینکه موجب وحشت این پرنده ها نشود، چنین کفش هایی را تهیه کرده تا هنگامی که از کنار آن ها عبور می کند، کبوترها نترسیده و پرواز نکنند.

مدهای عجیب و غریب زیادی در سراسر دنیا وجود دارد که دیدن آن ها گاهی موجب تعجب، گاهی خنده و گاهی هم باعث وحشت می شوند. 

اگر مایل به دیدن این کفش های عجیب هستید، از شما دعوت می کنیم در ادامه با روزیاتو همراه باشید.

زنی با کفش های کبوتر موجب وحشت مردم ژاپن می شود

مدهای عجیب و غریب زیادی در سراسر دنیا وجود دارد که دیدن آن ها گاهی موجب تعجب، گاهی خنده و گاهی هم باعث وحشت می شوند. 

زنی با کفش های کبوتر موجب وحشت مردم ژاپن می شود

در ادامه نیز روش ساختن این کفش های کبوتری با نمد آموزش داده شده است است.

اخبار گوناگون – روز یاتو

واژه های کلیدی: اخبار | پرنده | پرواز | کبوتر | خیابان | اخبار گوناگون

زنی با کفش های کبوتر موجب وحشت مردم ژاپن می شود

زنی با کفش های کبوتر موجب وحشت مردم ژاپن می شود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs