carucate اروپا سینما سینمای سینمایی

carucate: اروپا سینما سینمای سینمایی کارگردان کارگردانی تهیه کننده فیلمبرداری کارگردان ایران

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی اختراع واحد تازه جهت وقت

شبکه اجتماعی فیسبوک واحد جدیدی موسوم به ‘فلیک’ را جهت محاسبه وقت اختراع کرد که دقیقا معادل یک هفتصدوپنج میلیون و ششصدهزارم ثانیه است. 

اختراع واحد تازه جهت وقت

اختراع واحد تازه جهت زمان

عبارات مهم : نمایش

شبکه اجتماعی فیسبوک واحد جدیدی موسوم به ‘فلیک’ را جهت محاسبه وقت اختراع کرد که دقیقا معادل یک هفتصدوپنج میلیون و ششصدهزارم ثانیه هست.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس، علت نیاز فیسبوک به یک واحد تازه جهت محاسبه زمان، به فعالیت های شرکت زیرمجموعه آن در حوزه واقعیت مجازی و سرمایه گذاری این شرکت در فناری های واقعیت مجازی باز می گردد.

اختراع واحد تازه جهت وقت

در فیلم ها، بازی ها و هرگونه ابزار بصری دیگر‏ سازندگان ناچارند طول یک ثانیه را تقسیم کنند. جهت مثال اغلب فیلم ها در هر ثانیه 24 فریم را به نمایش می گذارند. بدهید معنی که جهت ایجاد تصویرهای محرک در هر ثانیه 24 تصویر ثابت را با سرعت اوج و به صورت متوالی نشان می دهند.

اما زمانی که هربار روی یک فریم کار می شود‏، محاسبات به هم می ریزد. هنگام نمایش فیلم با قیمت فریم 24 یا 24 فریم در ثانیه‏ هر فریم تقریبا به مدت 0.4166666667 ثانیه یا 41666666.669 نانوثانیه نمایش داده می شود. این اعداد دارای ارقام اعشاری نامحدود هستند و به همین علت جهت برنامه نویسان و هنرمندانی که ناچارند با این مقیاس ها کار کنند‏، پرسشها زیادی را ایجاد می کنند.

شبکه اجتماعی فیسبوک واحد جدیدی موسوم به ‘فلیک’ را جهت محاسبه وقت اختراع کرد که دقیقا معادل یک هفتصدوپنج میلیون و ششصدهزارم ثانیه است. 

کاربرد فلیک نیز برطرف همین پرسشها هست. این واحد تازه می تواند یک فریم را بر اساس یک عدد زوج واحد در تمام قیمت فریم های مورد استفاده نمایش دهد. جهت مثال در قیمت فریم 24 هر فریم به مدت 29400000 فلیک نمایش داده می شود.

در قیمت فریم 60 که جهت بازی های ویدیویی مناسب هست، هر فریم 11760000 فلیک طول دارد. این عدد را می توان بدون نگرانی در مورد ارقام اعشاری به سادگی تقسیم یا کسر کرد.

فیسبوک مستندات ساخت و استفاده از این واحد تازه را به صورت کدباز در اختیار عموم قرار داده هست. در نتیجه ممکن است این واحد زمانی به یک واحد استاندارد در هنرهای نمایشی تبدیل شود.

واژه های کلیدی: نمایش | اختراع | واقعیت مجازی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs